PRODUKTIVT MILJØ
– Løsninger til luftbefugtning

Udbytte

Beskyttelse mod statisk elektricitet

Elektrostatisk afladning (ESD) er den pludselige udveksling af elektricitet mellem to elektrisk ladede objekter, som berøres. Opbygningen af statisk elektricitet forekommer ofte i miljøer, hvor luftens relative fugtighed er lav. Vand fungerer som leder. Med det lave indhold af fugt i luften er den statiske opbygning mulig, og ladningen kan opbygges, indtil en kontakt opstår.

Ved at øge luftens fugtighed vil du være i stand til at reducere eller eliminere opbygningen af statisk elektricitet og derved forhindre en pludselig skadelig afladning.

I høj hastighedsprocesser, hvor elektrostatisk afladning kan have en negativ effekt på både produktiviteten og kvaliteten, kan det være gavnligt at overveje at styre fugtigheden i den omgivende luft. I et forsøg på at undgå statisk elektricitet er det derfor værd at overveje at investere i vores befugtningsanlæg.

Forebyggelse mod udtørring

Hygroskopisk materiale såsom træ, papir, tekstiler og fødevarer indeholder vand. Da de indeholder vand, vil de reagere på variationer i fugtigheden i den omgivende luft. Produkterne vil tabe eller vinde vægt, kvalitet, styrke, størrelse og/eller fleksibilitet som følge af variationen.

Ved at fastholde ligevægt i fugtindholdet (EMC) mellem produktet og den omgivende luft, bevares produktets egenskaber intakt. Et ensartet miljø med en kontrolleret luftfugtighed vil derfor give en ensartet kvalitet og et ensartet output.

Reduktion af varme

Adiabatisk køling kan være en attraktiv kilde til afkøling, da det er en teknik, som bruger mindre energi til at producere køling end mange andre former for køling.

Processen vedrørende fordampning af vand, hvor vand går fra væskeform til damp, kræver 2,257 KJ af varmeenergi. Det er en proces, som effektivt kan anvendes til at frembringe en køleeffekt på op til 8 grader. Processen kan generere 0,629 kWh køling og forbruger kun 0,002 kWh.

En varmereduktion opnås via en stabil luftfugtighed, og vores løsning med luftbefugtning beskytter dermed både mennesker, råvarer og processer mod varme.

Reduktion af luftbåret støv

En måde, hvorpå du kan reducere støvpartikler i luften, er ved at øge luftens fugtighed. Det forøgede vandindhold i luften vil reducere niveauet af luftbåret støv og have en rensende effekt på luften.

Med en stabil luftfugtighed minimeres dermed svævestøv. Ved at fastholde en kontrolleret luftfugtighed vil du opnå en bedre luftkvalitet til produktiv gavn for både medarbejdere, produkter og processer.

Download Kontakt