PRODUKTIVT MILJØ
– Løsninger til luftbefugtning

Teknologi

Højtryks
luftbefugtning

Vores befugtningssystem udnytter vand ved 50 bars tryk til at producere en forstøvet vandtåge. Vandtågen kan nemt optages i luftstrømmen.

Pumpens output styres af en frekvensomformer og en tryktransmitter. Denne kombination leverer et automatisk tilpasset vandflow fra 1 til 100 % af pumpens kapacitet. Der sker ingen unødvendig varmetilførsel til vandet eller by-pass. Princippet er, at hvad der kommer ind, går ud.

Styringen leverer op til 10 zoners kontrol. Hver zone er styret af en ventil og en fugt- og temperaturføler. Når zonen stopper, aflaster ventilen omgående trykket fra 50 bar ned til 2,5 bar. Det er et design, som sikrer en perfekt dysefunktion hver gang.

Ventilerede forstøvere eller dysesystem

Vi designer og fremstiller også luftbefugtningsløsninger til integration i ventilationssystemer. Vores AHU-produkter (Air Handling Unit) har et modulerende styringsprincip. Luftens behov for vand varierer i løbet af året og i løbet af døgnet. Derfor har vi designet en styring, som med 14 % spring altid leverer den rette mængde. Det er både for at undgå spild og unødig variation i den relative fugtighed.

Den modulerende styring, som de fint forstøvede vandpartikler og en dråbe udskiller (og som samtidig fordamper det overskydende vand), skaber derfor et unikt setup, som med stor nøjagtighed når sit setpunkt.

Processen kan gennemføres næsten uden vandspild, uden recirkuleret vand og med et optimeret energiforbrug. Det sker alt sammen inden for 1 meters afstand fra dyse til dråbeudskiller.

Pålidelig drift

Et befugtningsanlæg skal fungere ubemærket i baggrunden. Den skal få arbejdet gjort, så I nemt og enkelt opnår en bedre produktivitet og et bedre arbejdsmiljø. Pålidelig drift kan anskues ud fra tre perspektiver:

 • Teknisk
 • Energiforbrug
 • Hygiejne

Alle tre skal gå hånd i hånd for at levere en optimeret løsning. En bæredygtig og værdiskabende løsning med et langsigtet perspektiv leveres ved at tilpasse systemets drift gennem hele vandkæden. At tilpasse systemets drift gennem hele vandkæden (fra anlæg, gennem blandt andet filtrering og ventiler, til forstøveren og dysen) gør, at anlæggets drift altid er optimeret i forhold til energiudnyttelse og levetid på komponenter.

Fleksibilitet

Vores løsninger vedrørende luftbefugtning tager fremtidig vækst i betragtning. Det gør de, fordi de er fleksible. Vores befugtningsanlæg er en fleksibel løsning, som er let at integrere og tilpasse til individuelle behov.

Vores befugtningsanlæg har:

 • Multi zone kontrol
 • Sikkerhedsovervågning
 • Et fuldt frekvensomformet pumpe-flow (flow range fra 1 % til 100 %, 4 til 600, 24 til 800 eller 88 til 1200 l/t)
 • Et udvalg af standard modulære forstøvere og dyser
 • Et fleksibelt fitting-system

De modulære standard komponenter med fleksibel PLC-styring og et frekvensomformet pumpesystem gør en integration let og omkostningseffektiv. Vores befugtningsanlæg er lette at udbygge (blandt andet med flere zoner), hvis behovet skulle blive større.

Sikkerhed

Sikker drift er vores hovedprioritet. Det første skridt er at sikre, at de produkter, som vi leverer, er testet og velintegrerede i designet. Det andet skridt er, at produktet er tilpasset den kundespecifikke løsning.

På trods af vores bestræbelser på at give dig det mest sikre befugtningsanlæg, kan mekaniske og elektroniske komponenter dog svigte. Derfor er vores løsninger designet til at overvåge og beskytte dit personale og dine faciliteter, og ikke mindst er de designet til at forhindre systemet i enhver form for destruktiv adfærd.

Vores befugtningsanlæg har:

 • En høj/lav fugtalarm
 • Flow-overvågning
 • Termisk overvågning
 • En hygiejnisk rensefunktion
 • En lav vandtryksalarm

Omvendt osmose

Omvendt osmose (RO) er en demineraliseringsproces med vand, som fjerner op til 98 % af alle tørstoffer og potentielt 100 % af alle bakterier. Vores omvendt osmoseanlæg er derfor et rent vand-system, som sikrer rent vand til vandsystemer.

Omvendt osmose er en proces, hvor tryk, som er højere end det osmotiske tryk, er påført vandet med højt salt- og mineralindhold. Trykket presser vandet gennem en membran i modsat retning af den for osmose. Vandet bevæger sig nu fra området med den høje saltopløsning til området med den lave saltopløsning.

Vandhygiejne

Bakterier ses som en naturlig forekommende bestanddel i vand. På grund af den alvor, som er relateret til legionella (legionærsyge), skal relevante forholdsregler implementeres til sikker håndtering af risikoen for infektioner.

I koldtvandssystemer er følgende punkter væsentlige:

 • Undgå temperaturer mellem 20-50 grader
 • Forebyg stillestående og genbrugt vand
 • Minimer opholdstid
 • Forebyg høje koncentrationer af næringsstoffer

Det er fire faktorer, som bør overvejes som en del af løsningen, når vi taler om et pålideligt luftbefugtningssystem. Download vores risikovurdering for at læse mere.

Optimal luftfugtighed

En styring af luftfugtigheden fjerner eller reducerer fire produktive problemer:

 • Statisk elektricitet
 • Udtørring
 • Varme
 • Luftbåret støv

En fugtstyring reducerer således statisk elektricitet, udtørring, varme og luftbåret støv. Det er med til at skabe et bedre indeklima, sikre en højere produktionshastighed og forbedre produkternes styrke, levetid, fleksibilitet og kvalitet.

Afhængig af produktet og processen kan det rette niveau af fugtighed variere. Den ideelle luftfugtighed vil normalt være omkring 50 % RH.

Kapacitet og design

Alle gode befugtningsløsninger er bygget på et solidt fundament. I relation til luftbefugtning har vi brug for at analysere det miljø, hvor vores løsning skal integreres. Samtidig har vi brug for at kende detaljerne omkring udsugning og ventilation.

Beregningen af kapacitet er baseret på IX, og løsningens layout er baseret på en grundig professionel gennemgang af faciliteterne.

Når kapaciteten er kendt, og detaljerne omkring bygningens layout og data er til stede, sammensættes de modulære enheder ud fra det specifikke behov. Udvælgelsen af pumpe, styring og forstøver sker således i henhold til en kundetilpasset løsning.

Energioptimeret befugtningsanlæg

En automatisk tilpasning af pumpens ydelse og en tilsvarende tilpasning af de ventilerede forstøvere til det aktuelle kapacitetsbehov har flere fordele:

 • Det reducerer energiforbruget
 • Det forbedrer levetiden
 • Det hjælper med at holde systemet hypiejnisk sikkert

0,0023 kWh energi er alt, der skal til for at forstøve 1 liter vand.

Download Kontakt