PRODUKTIVT MILJØ
– Løsninger til luftbefugtning

Produkter

Luftbefugtning til rum

Vi designer og fremstiller løsninger til højtryksluftbefugtning, som kan bruges til rumbefugtning og til integration i ventilationssystemer.

Vi leverer tilpassede løsninger med standard modulære komponenter for at maksimere fordelene og minimere omkostningerne for dig som kunde.

Vores formål er at forbedre det samlede resultat i forbindelse med din produktion, og samtidig give dine medarbejdere et mere behageligt og effektivt arbejdsmiljø.

Læs mere om det tekniske

Kanalbefugtning

Vi designer og fremstiller også luftbefugtningsløsninger til integration i ventilationssystemer. Vores AHU-produkter (Air Handling Unit) har et modulerende styringsprincip. Luftens behov for vand varierer i løbet af året og i løbet af døgnet. Derfor har vi designet en styring, som med 14 % spring altid leverer den rette mængde. Det er både for at undgå spild og unødig variation i den relative fugtighed.

Den modulerende styring, som de fint forstøvede vandpartikler og en dråbe udskiller (og som samtidig fordamper det overskydende vand), skaber derfor et unikt setup, som med stor nøjagtighed når sit setpunkt.

Processen kan gennemføres næsten uden vandspild, uden recirkuleret vand og med et optimeret energiforbrug. Det sker alt sammen inden for 1 meters afstand fra dyse til dråbeudskiller.

Omvendt osmose

Vores omvendt osmose-anlæg er et rent vand-system til vandsystemer. Har du høje krav til vandkvaliteten, kan vores omvendt osmose-anlæg derfor være den rette løsning for dig.

Omvendt osmose (RO) er en demineraliseringsproces med vand. Demineraliseringsprocessen fjerner op til 98 % af alle tørstoffer og potentielt 100 % af alle bakterier. Et tryk, som er højere end det osmotiske tryk, er påført vandet med højt salt- og mineralindhold. Trykket presser vandet gennem en membran i den modsatte retning af den for osmose. Vandet bevæger sig nu fra området med høj saltopløsning til området med lav saltopløsning.

Service og vedligehold

Vi ønsker at fastholde et tæt forhold til vores kunder for at sikre, at investeringen i vores luftbefugtningsløsninger leverer et maksimalt udbytte gennem hele produktets levetid.

Samtidig tilbyder vi fleksible serviceaftaler til vores kunder, som vil sikre en løbende evaluering af systemets drift og en proaktiv indsats for at beskytte investeringen og maksimere udbyttet.

Download Kontakt