PRODUKTIVT MILJØ
– Løsninger til luftbefugtning

Brancher

Tryksager og emballage

En kontrolleret luftfugtighed er vigtig, når vi taler trykkerier og pakkerier. En ukontrolleret luftfugtighed kan blandt andet skabe forandringer i papiret.

Vores befugtningsanlæg medfører, at der ikke sker forandringer i papiret, der kommer mindre støv, og den statiske elektricitet reduceres.

Det fører alt sammen til en hurtigere produktionshastighed og en bedre nøjagtighed igennem hele processen. Samtidig er vores befugtningsanlæg med til at reducere temperaturen, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet.

Se vores referenceliste
Se video om luftbefugtning i print-industrien

Træ

En korrekt luftfugtighed er essentiel i forhold til træ og træproduktion. Ved at opretholde ligevægt i produktets/træets fugtindhold elimineres ujævnheder, overflade-krakeleringer, revner og splittede ender.

Vores befugtningsanlæg minimerer derfor spild og maksimerer outputtet, da der opnås en ensartet kvalitet i træet.

Se vores referenceliste

Elektronik

Andre, som har gavn af vores befugtningsanlæg, er elektronik-industrien. Elektronik-industrien har gavn af vores luftbefugtningsløsninger, idet de beskytter processerne og produkterne mod elektrostatisk afladning (statisk elektricitet).

En beskyttelse mod statisk elektricitet vil sikre et ensartet output i forbindelse med kvaliteten af det færdige produkt.

Se vores referenceliste

Plastik og komposit

Det er muligt at opnå produktive forbedringer i plast- og komposit-industrien ved at investere i en luftbefugter.

I forbindelse med plastik og komposit er det også væsentlig at reducere elektrostatisk afladning, støv og varme. Det medfører en forbedret produktivitet og et bedre miljø/indeklima.

Se vores referenceliste

Fødevarer

En kontrolleret fugtstyring medfører også forbedringer i fødevareindustrien.

En løsning med luftbefugtning forbedrer modningsprocessen og minimere vægttab. Samtidig sikrer det en bedre kvalitet og længere levetid på fødevarerne.

Se vores referenceliste
Læs mere om vores produkter

Lakering og maling

Luftkvaliteten påvirker maling og lakering. Vores befugtningsanlæg eliminerer sæsonens udsving i luftfugtigheden.

En ensartet luftkvalitet er fundamentet for et højt output med et perfekt resultat hver gang.

Se vores referenceliste

Museum og teater

I museer og teatre kan værdifuld interiør beskyttes ved at styre luftfugtigheden. Vores luftbefugtningsløsninger beskytter interiør fra de fugtudsving, som årstiderne byder på, ved at opretholde en afbalanceret omgivende atmosfære.

Samtidig forebygger en stabil og kontrolleret luftfugtighed udtørring og revner, og det reducerer statisk elektricitet.

Se vores referenceliste

Vinlagring

Fordampningstab under lagring og opbevaring vil reduceres ved en fastholdelse af den rigtige luftfugtighed.

Samtidig vil det vedligeholde korken og tøndernes tilstand. Slutresultatet er en pålidelig kvalitet.

Se vores referenceliste

Tekstil

Tekstilfibrenes fleksibilitet og styrke vedligeholdes ved en stabil luftfugtighed. Samtidig reducerer det risikoen for statisk elektricitet.

Det vil give det færdige produkt en pålidelig kvalitet produceret med en tilfredsstillende effektivitet.

Se vores referenceliste

Medarbejder
velvære

Oprethold et behageligt arbejdsmiljø for dine medarbejdere ved at vedligeholde den relative fugtighed på et niveau mellem 40 og 60 % RF.

Vores befugtningsanlæg reducerer statisk elektricitet og forebygger generelt tørre slimhinder, øjne, hals, lunger og hud. Det medfører derfor et behageligt arbejdsmiljø for alle ansatte.

Se vores referenceliste

Download Kontakt