PRODUKTIVT MILJØ
– Løsninger til luftbefugtning

Vi tilbyder produkter
til luftbefugtning

VI TILBYDER PRODUKTER TIL

LUFTBEFUGTNING

Forbedrede produkter

En stabil luftfugtighed forbedrer produkternes styrke, levetid, fleksibilietet og kvalitet. Samtidig bliver færre enheder ødelag eller kasseret igennem processen.

Tilfredse medarbejdere

Klimaet har stor betydning for dine ansattes produktivitet og ikke mindst ve og vel. Vores luftbefugtning medvirker til et behageligt og motiverende indeklima for dine medarbejdere.

Effektiv produktion

Klimaet og produkternes stabilitet medfører en højere produktionshastighed. Den stabile luftfugtighed medfører derfor bedre maskinudnyttelsen og brug af medarbejdernes tid.

Miljømæssigt aftryk

Ved at anvende vores luftbefugtning minimeres spild, maskinernes effektivitet optimeres og energi og ressourceforbruget pr. produkt reduceres. Det aflaster vores miljø.

»Vores naboafdelingers gode erfaringer med Airtec og vores egne erfaringer med en anden type luftbefugtningsprodukt førte os til at investere i Airtecs EasyLine-system. Systemet blev installeret i 2012«

Tero Siromaa
Ikata, Finland

»Vi har oplevet, hvordan luftbefugtningssystemet fra Airtec har forbedret vores medarbejderes trivsel og produktiviteten i forhold til vores produktionsanlæg. Det betyder også, at systemet i løbet af det første år stort set allerede har betalt for sig selv.«

Antti Vainio
Produktionschef hos UPM Plywood Mill i Jyväskylä

KORREKT LUFTFUGTIGHED

En løsning med luftbefugtning beskytter mennesker, råvarer og processer mod statisk elektricitet, udtørring, varme og støv. Vores befugtningsanlæg sikrer et godt indeklima, en korrekt luftfugtighed og dermed et produktivt miljø.

Du får en bedre indendørs luftfugtighed med vores luftfugtere.

HØJTRYKS
LUFTBEFUGTNING

Ved at passere vand ved 50 bars tryk gennem en swirl dyse forstøves vandet til fine partikler, der let optages i luften. Det er basis.

Vi har tilført pålidelighed, sikker drift og hygiejnisk perspektiv til vores befugtningsanlæg. Teknologien er gjort yderst fleksibel, energieffektiv, sikker og pålidelig via en multi zone-styring, en frekvensomformet pumpesystem og modulære forstøvningsenheder.

PRODUKTER TIL LUFTBEFUGTNING

Vi leverer kundetilpassede løsninger med højtryksluftbefugtning. Løsningerne er udviklet til direkte befugtning i rum og til integration i ventilationssystemer.

For at sikre en ensartet og høj vandkvalitet tilbyder vi også omvendt osmose-anlæg (RO). Omvendt osmose er vores løsning til rent vand til vandsystemer.

ESSENSEN VED LUFTBEFUGTNING

Det er vores mål at udnytte ressourcer, mennesker, råvarer og maskiners potentiale bedst muligt.

En kontrolleret luftfugtighed vil reducere statisk elektricitet (EDS), udtørring, luftbåret støv og varme. Det vil sikre et bedre og mere produktivt indendørs klima – både i forhold til dine råvarer, medarbejdere og maskiner.

Respektfuldt udfordrer vi det, som er, for at se, hvad det kunne blive.

VORES KUNDER

Download Kontakt